Fritidsfond for barn og unge

Eigersund kommune ønsker at alle barn og unge i alderen 6-18 år skal ha mulighet til å delta i en fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Det er derfor mulig å søke om økonomisk støtte til kontigent/medlemsavgift, nødvendig utstyr mv. Digitalt søknadsskjema finner du her.

Her finner du mer informasjon om ordningen.