Kontaktpersoner

Eigersund kommune

Veiledningstorget Telefonnr.: 51 46 80 00 Veiledningstorget er den enkleste og beste måten å kontakte oss på. Veiledningstorget kan sette over til rett tjeneste/ansatt og har oversikt over når ansatte har ledig tid. Du trenger ikke gå i detalj om hva henvendelsen gjelder. Ring, send e-post, eller møt opp i Lerviksgården i Nytorget 9, 2. etasje.

Helsestasjon

Her finner du kontaktinformasjon og oversikt over ansatte ved Eigersund helsestasjon.

Barnehage

Eigersund kommune sin nettside viser oversikt overr barnehager i kommunen

Fagleder for barnehagene er Karina Havsø

Telefon: 51 36 82 43

Skole

Eigersund kommune sine internettsider gir oversikt over skolene

Fagleder for skolene i Eigersund kommune er Leif Obrestad

Telefon: 51468019

Fysio og Ergoterapi-tjenesten

Telefonnummer: 51 49 61 20.

Besøksadresse: Håndverkshuset i gml. Sokndalsvei

Oversikt over ansatte i Fysio- og ergoterapitjenesten finner du her.

Uteteamet

Hege Hoset:

Telefon: 47 97 75 50

hege.sofie.hoset@eigersund.kommune.no

Annika Mihalyi:

Telefon: 47 79 16 18

annika.mihalyi@eigersund.kommune.no

 

PP-Tjenesten i Eigersund

Telefon: 51 46 82 70

Her finner du oversikt over ansatte i PP-Tjenesten og deres telefonnumre.

Dalane barnevern

Telefonnr: 51468400

Barnevernvakt: 400 34 573

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Barnevernets nettside finner du her

Mestringsenheten

Randi Bendiksen, leder

Telefon 51 46 33 19

Oversikt over ansatte i Mestringsenheten og deres telefonnumre finner du her.

Uteteamet:

Hege Hoset:

Telefon: 47 97 75 50

hege.sofie.hoset@eigersund.kommune.no

Annika Mihalyi:

Telefon: 47 79 16 18

annika.mihalyi@eigersund.kommune.no

Nærmiljøkontakten:

Anne Kari Liland Hansen

Telefon 51 46 33 11

Anita Hetland:

51 46 33 16

Koordinerende enhet

Telefon: 51498094

Legevakt

Egersund legevakt, tlf 116117

legevakt@eigersund.kommune.no

Politi

Telefonnummer: 02800

Nødnummer: 112

Besøksadresse: Strandgt 18, 4370 Egersund

Politikontakt Eigersund kommune:

Svanhild Wetteland-Skåra: 48 03 71 50

SLT-koordinator

SLT-koordinator i Eigersund kommune koordinerer det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Eigersund.

Telefonnummer: 90 23 17 16

e-post: bente.gravdal@eigersund.kommune.no

Kontortid: 08.00-15.00

 

 

BTI/ Oppvekstkoordinator

Finner du feil eller mangler i veilederen, eller har du generelle tilbakemeldinger til oss, ber vi om at du sender e-post til: kari.anne.bergoey@eigersund.kommune.no

Kari Anne Bergøy er prosjektleder for BTI.

Telefonnr: 45 44 61 55